Image Gallery

 

Sporting & Adventure Activities

 

Climbing:

Gunung Kinabalu Photos 1    2    3    4    5

 

Snorkelling:

Ningaloo

Hawaii

Fiji, Naigani

Layang Layang in the Spratleys (8 sec clip)

Layang Layang-corals, manta, shark, dolphins- YouTube link

 

Fishing:

Jim & Jewfish

Ah Bee & Aru